شما اینجا هستید: سامانه های حمل و نقل عمومی

سامانه های حمل و نقل عمومی

hodaargham02


حمل و نقل هوشمند یا ITS) Intelligent transportation systems ) به معنی استفاده و به کارگیری فناوری های نوین (ازقبیل رایانه، ارتباطات، سیستم های کنترل و …) به منظور ارتقای سطح ایمنی، کارآیی و ارزانی در حمل و نقل است که برای شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی قابل تعمیم می باشد

 

پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسبی را برای ایجاد ارتباط بی وقفه (Online) بین تصمیم گیرندگان، مراکز مدیریت ترافیک، خودروها و نیز وضعیت ترافیکی فراهم ساخته است و در نتیجه امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه، هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقای بهره وری و افزایش کارایی شبکه محقق شده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ITS، دربردارنده کلیه فناوری های اطلاعات، مخابرات، مهندسی سیستم و نیز استراتژی هایی است که به کارگیری آن ها، بهبود پارامترهای حمل ونقل و ترافیکی و افزایش ایمنی حاصل شود. تعاریف متفاوتی از ITS شده است که مفهوم مشترک تعاریف مذکور، عمدتا بر کاربرد هدفمند و هماهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات و استراتژی های مدیریت حمل ونقل تأکید دارند.