شما اینجا هستید: محصولات و خدمات

محصولات و خدمات

 hodaargham25


 

پرداخت خرد >>

     

     پرداخت الکترنیکی عوارض ETC

     پارکومتر

     پرداخت سیار

     جمع آوری اتوماتیک کرایه AFC

…………………………………………………………………………….

ITS >>

     

     ثبت تخلفات

     سامانه های حمل و نقل عمومی

     کنترل ترافیک شهری-برون شهری

     AVL

…………………………………………………………………………….

مخابرات >>

     

     خدمات ارزش افزوده VAS

     تامین سیمکارت و کارت های ارتباط رادیویی