شما اینجا هستید: معرفی شرکت

معرفی شرکت

hodaargham15


شرکت ارتباطات هدي ارقام به عنوان یکی از شرکت­های هلدینگ مخابراتی توسعه ارتباطات تابا در حوزه فناوری اطلاعات و ITS )Intelligent Transportation System) تأسيس گرديد. توان بالای سرمایه ­گذاری درکنار دانش تخصصی درحوزه حمل و نقل هوشمند و راه­کارهای جامع پرداخت خرد، شرکت ارتباطات هدی ارقام را به یکی از پیشتازان حوزه فعالیت خود تبدیل نموده است.