شما اینجا هستید: پارکومتر

پارکومتر

hodaargham10


با توجه به رشد روز افزون جمعیت و بالطبع زیاد شدن استفاده ­ی شهروندان از وسایل نقلیه ­ی شخصی، صنعت حمل و نقل همواره تلاش دارد با بروز رسانی علوم خود جهت مدیریت بحران های جمعیتی خدماتی را در اختیار مردم قرار دهد. سیستم هوشمند پارک حاشیه ای که به آن پارکومتر گفته می شود یکی از ابزار هایی می باشد که در راستای تحقق به این اهداف تدوین شده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

hodaargham11