شما اینجا هستید: کنترل ترافیک شهری-برون شهری

کنترل ترافیک شهری-برون شهری

hodaargham12


با رشد روز افزون صنعت حمل و نقل جاده‌ای در جهان امروز، و گسترش استفاده از وسایل نقليه کوچک و بزرگ در معابر و جاده های برون شهری ، کنترل و مديريت جاده‌ها و راه‌ها به یک ضرورت تبديل شده است. يکی از معضلاتی که گريبان گير صنعت حمل و نقل جاده‌ای است، خسارات جانی و مالی بسياری است که از اين طريق بر پيکره اجتماع وارد می‌شود.

hodaargham13