شما اینجا هستید: AVL

AVL

 

hodaargham03


(Automatic Vehicle Locating( AVL سیستمی است که با استفاده از قابلیت های دستگاه های  GPS و بهره گیری از دانش جغرافیایی نوین و هوش مصنوعی، با هماهنگی خاصی، امکانات بسیار مؤثری جهت مدیریت صحیح، دقیق و علمی حمل و نقل شهری در اختیار کاربر قرار می دهد. مکان یابی، رهیابی، رد گیری و زمان سنجی دقیق، نیازهایی است که با محقق شدن آن کارایی هر ناوگان حمل و نقل افزایش می یابد. این سیستم در سازمان های مختلف اعم از شهرداری ها ، راه ترابری، کنترل بنادر و….کاربرد دارد.


hodaargham04