خدمات رفاهی و تبلیغاتی در سطح استان البرز

WhatsApp Image 2021-06-23 at 15.37.23

البرز کارت

البرز کارت ابزاری برای پرداخت بهای بلیط اتوبوس در شهر کرج و حومه می‌باشد. این کارت دارای ظرفیت‌های بالایی بوده که می‌تواند در آینده با گسترش زیر ساخت‌های آن برای پرداخت:

رسانه‌های شهری

هدی ارقام با داشتن کانون تبلیغاتی هدی رسام و با در دسترس داشتن تعدادی از رسانه‌های موجود در کلانشهر کرج، پتانسیل‌های بالای را جهت انجام پروژه‌های تبلیغاتی برای کسب و کار‌های مختلف را دارد.​

PE4BIF1

رسانه‌های ناوگان اتوبوس‌رانی

هدی رسام قادر به انجام تبلیغات، برروی بدنه و درون اتوبوس‌های شهری در سطح کرج می‌باشد.​