گامی به سوی خدمات الکترونیک

        پیشگامان حوزه فناوری اطلاعات، ITS   

نگاه کوتاه

شرکت ارتباطات هدی ارقام به عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ مخابراتی توسعه ارتباطات تابا

در حوزه فناوری اطلاعات و ITS(Intelligent Transportation System)

در سال 1389 تأسیس گردیده است.

 

بازدید شهردار کرج از مرکز واکسیناسیون سازمان حمل و نقل بار و مسافر
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
منوچهر خسروزاده
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج
پایانه میدان کرج
فعالیت نیروهای سیار
قبل
بعدی